U bent hier

Stemgeheim in gevaar

19.1.044 Publieke Dienstverlening

Trefwoorden: stemgeheim, privacy, Kieswet

Een man vindt dat de stemhokjes in het stembureau waar hij zijn stem uitbrengt zo staan opgesteld dat een medewerker van het stembureau mee kan kijken op welke lijst er wordt gestemd. Dit terwijl de verkiezingen in Nederland geheim zijn. Het grootste bezwaar van de man is dat er geen gordijntje meer is dat het zicht van de leden van het stembureau ontneemt op degene die bezig is met stemmen. In vroegere jaren waren er wel gordijntjes. De man heeft daarover in november 2018 geklaagd bij de voorzitter van het stembureau. Die heeft de klacht genoteerd op de stempas van de man. Daarnaast heeft de man hierover per contactformulier een klacht ingediend bij de gemeente. Hierop heeft hij geen enkele reactie ontvangen. Bij de verkiezingen in maart 2019 was er niets gewijzigd in de opstelling van het stembureau en de stemhokjes. Ook waren er geen gordijnen geplaatst. De man heeft daarom uit protest niet gestemd. Dat heeft hij ook aan de voorzitter van het stembureau gemeld. De man wil zijn stem kunnen uitbrengen zonder dat mensen kunnen meekijken. Hij meldt zich daarom bij de ombudsman. Zij stelt een onderzoek in en constateert allereerst dat de klacht van de man niet door de gemeente is ontvangen. De oorzaak hiervan is, ervan uitgaande dat de man het contactformulier op de juiste wijze heeft verzonden, hoogstwaarschijnlijk gelegen in een storing van het digitale portaal van de gemeente. De klacht is daarom niet bekend bij de gemeente, waardoor zij hierop ook niet kon reageren. Tijdens het onderzoek van de ombudsman gaat de gemeente alsnog in op de klacht van de man. De gemeente geeft uitleg over de op basis van de huidige Kieswet geldende voorschriften, waaraan de plaatsing van stemhokjes in een stembureau moet voldoen. De Kieswet, en het daarbij behorende Kiesbesluit, schrijven dwingend voor hoe de stembureaus moeten worden ingericht. De inrichting van het stembureau waar de man zijn stem uitbrengt, voldoet volgens de gemeente aan deze vereisten. Het aanbrengen van gordijntjes in de stemhokjes, zoals die vroeger wel eens aanwezig waren, is op basis van de huidige Kieswet niet toegestaan. Hoewel de ombudsman begrijpt dat de man het gevoel heeft dat het stemgeheim niet gewaarborgd wordt, handelt de gemeente niet onbehoorlijk zolang zij zich houdt aan de voorschriften uit de Kieswet.    

Een man vindt dat de stemhokjes in het stembureau waar hij zijn stem uitbrengt niet goed staan opgesteld.