U bent hier

Sparen van laag inkomen afgestraft

19.7.029 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: kwijtschelding, vermogen

Een stel heeft voor de waterschaps- en gemeentelijke belastingen 2019 kwijtschelding aangevraagd. Hun verzoek om kwijtschelding is afgewezen. Zij zijn hiertegen in beroep gegaan. Ook dit beroep is afgewezen. Volgens het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) heeft zij voldoende financiƫle middelen om de aanslag te kunnen betalen. Het stel is het hier niet mee eens. Hun inkomen is namelijk laag, maar desondanks hebben zij wat gespaard voor moeilijker tijden. Ook hebben zij vanwege hun lage inkomen een Stadjerspas en een tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken (meerkostenregeling). Ze vinden het oneerlijk dat zij dan niet in aanmerking komen voor kwijtschelding en meldt zich bij de ombudsman.

De ombudsman legt uit dat er bij het aanvragen van de Stadjerspas en de meerkostenregeling alleen gekeken wordt naar het inkomen. Om te bepalen of iemand voor kwijtschelding in aanmerking komt, kijkt het NBK echter ook naar het vermogen. Het vermogen van het stel is op grond van de kwijtscheldingsregels te hoog om in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Deze regels mag de ombudsman niet toetsen en kan de klacht van het stel dan ook niet verder in behandeling nemen.