U bent hier

Op zoek naar juiste loket

19.1.083 Burgerzaken

Trefwoorden: naturalisatie

Een vrouw verblijft sinds 1993 in Nederland. In 2008 heeft ze een verblijfsdocument gekregen. In 2012 heeft ze een brief van de gemeente ontvangen waarin staat dat ze niet langer inburgeringsplichtig is. In de brief staat dat ze voldoende moeite heeft gedaan om het examen te kunnen halen.

In 2013 hebben de vrouw, haar man en hun kinderen een naturalisatieverzoek gedaan. Haar man en kinderen zijn genaturaliseerd, maar de vrouw niet. Ze begrijpt niet zo goed waarom zij niet. Ze wil graag haar enig overgebleven broer bezoeken in Engeland, maar dat lukt nu niet. De vrouw vraagt zich af of er inmiddels geen mogelijkheden zijn om alsnog te naturaliseren. Ze wordt in januari 2020 60 jaar en ze heeft begrepen dat de wetgeving inmiddels veranderd is.

De ombudsman heeft navraag gedaan bij een medewerker van de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Die vertelde dat er mogelijkheden zijn als iemand langer dan 15 jaar in Nederland woont en meer dan 3 jaar is getrouwd met een Nederlander. Omdat het erop lijkt dat dit bij de vrouw van toepassing is, zou ze misschien in aanmerking kunnen komen voor een optieprocedure. In deze procedure worden geen taaleisen gesteld. Er wordt binnen 3 maanden een besluit genomen op het naturalisatieverzoek.

Of dit echt van toepassing is, moet tijdens het spreekuur bij de gemeentelijke balie worden bekeken. De ombudsman adviseert de vrouw daarom om op een dinsdagochtend tussen 9 en 11 uur naar het gemeentehuis te gaan. Ze krijgt de namen van 2 medewerkers die goed op de hoogte zijn. Zij kunnen dan precies nagaan wat de mogelijkheden zijn voor de vrouw.