U bent hier

Onduidelijkheid over kwijtscheldingsmogelijkheden

19.7.026 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: inkomenstoeslag, kwijtschelding

Een man meldt zich bij de ombudsman met een klacht over het Noordelijk Belastingkantoor (NBK). De man heeft al jaren een bijstandsuitkering en ontvangt een individuele inkomenstoeslag. Ondanks dat hij met zijn inkomen op een minimum zit, lukt het hem om te sparen voor onverwachte uitgaven. Het spaarbedrag kan echter een belemmering zijn voor het verkrijgen van kwijtschelding van de waterschaps- en gemeentelijke belastingen. De man vraagt het NBK hierover om informatie en wordt verwezen naar de website van het NBK. De man stelt dat de informatie op de website echter niet duidelijk maakt of hij in aanmerking komt voor kwijtschelding of niet. Om deze reden schrijft de man het NBK een brief. Op deze brief ontvangt hij een korte reactie met informatie die de man al op de website van het NBK had gelezen. De man weet dus nog steeds niet of hij kwijtschelding kan krijgen. De ombudsman vertelt de man dat hij, omdat hij een individuele inkomenstoeslag ontvangt, volgens het beleid van de gemeente Groningen recht heeft op gehele (automatische) kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Het NBK meldt de ombudsman dat niet duidelijk is waarom de man deze kwijtschelding voor 2019 niet heeft gekregen. Het NBK verleent de man alsnog kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing en past dit aan in zijn systeem. Het NBK zal het reeds door de man betaalde bedrag terugstorten. Dat is netjes. Daarnaast heeft de ombudsman geconstateerd dat de informatieverstrekking over het onderwerp kwijtschelding op de website van het NBK onduidelijk en summier is. Er staat bijvoorbeeld nergens aangegeven dat je in aanmerking komt voor kwijtschelding als je een individuele inkomenstoeslag ontvangt. De klachtenfunctionaris van het NBK erkent dit en geeft aan de informatieverstrekking op de website onder de aandacht van het management te brengen. De ombudsman heeft vervolgens vastgesteld dat de website van het NBK inmiddels vermeldt dat inwoners van de gemeente Groningen die individuele inkomensondersteuning ontvangen recht hebben op 100% kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Dat is mooi.