U bent hier

Informatie blijft uit

Een man met zware longproblemen kan niet reizen met het collectief vervoer. Om die reden heeft hij een Wmo-vervoersvoorziening voor solovervoer aangevraagd. Hierover is hij sinds 2017 in contact met WIJ. De onafhankelijk cli├źntondersteuner van de man mailt begin juni 2019 naar WIJ met het verzoek om binnen 2 weken te reageren op het verzoek om solovervoer, waarop een gemeente-arts in november 2018 al positief heeft geadviseerd. Binnen de gestelde termijn reageert WIJ hierop met de mededeling dat de huidige vervoerder heeft aangegeven dat solovervoer niet mogelijk is. De tegemoetkoming aannemelijke meerkosten vervoer zou als alternatief van toepassing kunnen zijn. Daarover stelt de clientondersteuner van de man een aantal vragen aan WIJ. Hierop komt geen antwoord. Wel valt enkele weken later een besluit in de bus dat de man niet in aanmerking komt voor de meerkostenregeling omdat hij onvoldoende informatie heeft aangeleverd. De man is zeer verbaasd omdat hij en zijn clientondersteuner nog in afwachting waren van informatie. Ze nemen diverse keren contact hierover op, maar dienen ondertussen voor de zekerheid ook een bezwaarschrift in. Omdat er nog steeds geen reactie stapt de man naar de ombudsman.

Uiteindelijk komt er na tussenkomst en diverse herinneringen van de ombudsman na 8 maanden een antwoord op de gestelde vragen. WIJ erkent dat de beantwoording te lang op zich heeft laten wachten en biedt daarvoor excuses aan. WIJ laat verder weten dat in eerste instantie niet is gereageerd omdat de vragen intern waren uitgezet en het daarop wachten was. Daarna zijn de vragen niet meer beantwoord omdat er een besluit was genomen en de man daartegen bezwaar had gemaakt. WIJ erkent dat de clientondersteuner hierover geïnformeerd had moeten worden. De ombudsman heeft tijdens het klachtonderzoek laten weten dat de vragen algemene vragen waren die los van de bezwaarprocedure beantwoord (hadden) kunnen worden. De verklaring van WIJ rechtvaardigt naar het oordeel van de ombudsman het uitblijven van een inhoudelijke reactie dan ook niet. WIJ meldt de ombudsman verder dat er inmiddels een beschikking is afgegeven voor een individuele vervoersvoorziening voor de man voor de periode van een jaar.