U bent hier

Hulp nodig bij kwijtscheldingsaanvraag

19.7.033 NBK     

Trefwoord: kwijtschelding

Een man vertelt dat hij een AOW-uitkering heeft en een klein pensioen van zo’n € 100,- in de maand. In 2014 en 2015 heeft hij kwijtschelding gekregen van de gemeentelijke belastingen, maar daarna niet meer. Terwijl zijn inkomen niet is veranderd. Hij heeft bij het NBK voor 2019 opnieuw kwijtschelding aangevraagd. Deze aanvraag is afgewezen omdat de man niet voldoende informatie heeft aangeleverd. De man is echter van mening dat het NBK al heel veel informatie heeft en bovendien mogen ze al zijn bankgegevens inzien. Omdat de man veel ongeordende administratie bij zich heeft, zegt de ombudsman toe navraag voor hem te doen hoe hij alsnog kwijtschelding kan aanvragen.

Uit de reactie van het NBK begrijpt de ombudsman dat volledige kwijtschelding van de afvalstoffenheffing alleen wordt verstrekt aan inwoners van de gemeente Groningen die individuele inkomensondersteuning ontvangen of de afgelopen 5 jaar kwijtschelding hebben ontvangen.

Op de website van de gemeente Groningen leest de ombudsman dat individuele inkomensondersteuning niet verstrekt wordt aan AOW- en pensioengerechtigden. Voorts constateert de ombudsman dat de man de laatste 5 (aaneengesloten) jaren geen kwijtschelding heeft ontvangen. Dat is de reden dat hij niet in aanmerking komt voor (automatische) volledige kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

Om voor gedeeltelijke kwijtschelding in aanmerking te komen, zoals de man had in 2014 en 2015, mogen zijn inkomen en vermogen niet boven de norm uitkomen. Deze normen zijn wettelijk bepaald en hoewel de man het met deze norm niet eens is, mag de ombudsman deze regels niet toetsen.

Het enige dat de man kan doen is opnieuw een kwijtscheldingsaanvraag doen en daarbij alle benodigde gegevens aanleveren. En eventuele informatie over aftrekposten. Om hem daarbij te helpen heeft de ombudsman contact gezocht met het WIJ-team. Die gaan contact met de man opnemen om te kijken hoe zij hem daarbij kunnen helpen.