U bent hier

Hogere bijstandsnorm bij pensioengerechtigde leeftijd

19.1.075 Maatschappelijke Ontwikkeling

Trefwoorden: meerkostenregeling, bijstandsnorm,                                               

Een man meldt zich bij de ombudsman omdat zijn aanvraag voor een tegemoetkoming aannemelijke meerkosten door de gemeente is afgewezen. Iemand die hij kent ontvangt wel een tegemoetkoming op basis van de meerkostenregeling, terwijl die met zijn AOW-uitkering een hoger inkomen heeft dan de man op basis van zijn WIA-uitkering. Dit vindt de man niet eerlijk. De ombudsman stelt een onderzoek in en constateert dat iemand om in aanmerking te komen voor de meerkostenregeling een jaarinkomen mag hebben van maximaal 120 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. De bijstandsnorm voor iemand die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt ligt hoger dan de bijstandsnorm voor iemand die deze leeftijd nog niet heeft bereikt. Nu de inkomensgrens in de meerkostenregeling is gekoppeld aan de bijstandsnorm kan het dus zijn dat iemand met een AOW-uitkering wel voor de meerkostenregeling in aanmerking komt, terwijl iemand met een lager inkomen hier geen recht op heeft. Hoewel de ombudsman begrijpt dat dit door de man als oneerlijk wordt ervaren is dit conform het systeem van de meerkostenregeling.