U bent hier

Gas!

Een bewoonster van een woonboot vindt dat er door de vervanging van een gasleiding naar haar woonboot een zeer gevaarlijke situatie is ontstaan door te weinig gasdruk. De gasleiding is vervangen bij werkzaamheden die in opdracht van de gemeente zijn uitgevoerd. Met name als de cv-ketel brandt en het gasfornuis tegelijkertijd wordt gebruikt is er te weinig gasdruk. Hoewel de in opdracht van de gemeente gedane metingen de onveilige situatie hebben bevestigd, onderneemt de gemeente maar geen adequate actie. Hierdoor blijft de gevaarlijke situatie voortduren. Alleen omdat het gezin van de vrouw rekening houdt met het risico is het tot nu toe nog steeds goed gegaan. Maar de vrouw wil dat er een goede gasaansluiting komt, zodat het gevaar weg is. Ze meldt zich daarom bij de ombudsman.

Deze neemt direct contact op met de gemeente en binnen een week geeft de gemeente opdracht de gasleiding te vervangen. De ombudsman richt zich daarna met haar onderzoek op de gang van zaken voorafgaand aan de melding van de vrouw.

De gemeente laat weten dat de klachten over het drukverlies van de gastoevoer bekend zijn en al geruime tijd in onderzoek. Verschillende onderzoeken hebben geconstateerd dat er verminderde gasdruk is op de boot, maar bieden geen uitsluitsel over de oorzaak hiervan. Daarom is niet duidelijk wat een goede oplossing zal zijn. Om meer zekerheid te hebben over de oorzaak en de oplossing laat de gemeente tijdens het onderzoek van de ombudsman weten nogmaals een onderzoek te willen doen. In dit onderzoek zal de gasleiding worden doorgeblazen en tevens met een camera worden geïnspecteerd.

De ombudsman kan op zichzelf volgen dat de gemeente zorgvuldig wil zijn. Niet duidelijk is echter waarom de gemeente pas enkele maanden na het 1e onderzoek hiermee komt. Daarnaast geeft de vrouw aan dat de gemeente de leidingen al een keer heeft laten doorblazen, waardoor deze actie net als een nieuwe meting een herhaling van zetten lijkt. Een verklaring ontbreekt waarom deze acties nog een keer nodig zijn, evenals de reden waarom dit nu pas gebeurt. Terwijl de gemeente eerder al had besloten om de gasleiding te vervangen. Naar het oordeel van de ombudsman is er geen sprake van transparant handelen. Uiteindelijk lost het doorblazen van de leidingen het probleem niet op en wordt de gasleiding alsnog vervangen. De ombudsman gaat ervan uit dat daarmee het probleem, hoewel niet voortvarend, is opgelost. De vrouw hoeft hierover geen zorg meer te hebben.