U bent hier

Feestje buiten, niet voor iedereen fijn

19.1.008/Stadsontwikkeling

Trefwoorden: geluidsoverlast, toezegging, geluidmetingen

Een vrouw ervaart geluidsoverlast van het gebruik van een terras van een naastgelegen horecabedrijf. Vooral als er sprake is van feestjes met grote groepen. De gemeente spreekt naar aanleiding van een eerder klachtenonderzoek van de ombudsman met de vrouw af om in april en mei 2018 bij 4 relevante activiteiten geluidsmetingen te doen. De gemeente gaat in die periode 3 keer bij haar langs om metingen te verrichten. Omdat op 2 dagen in verband met regen het terras niet wordt gebruikt, is er uiteindelijk op 1 dag gemeten. De gemeente concludeert afrondend dat bij de 3 gekozen geluidsrelevante festiviteiten geen overtredingen zijn geconstateerd. Deze uitkomst ontvangt de vrouw eind 2018. De vrouw beklaagt zich erover dat er geen sprake is van een onafhankelijk en representatief onderzoek en klopt weer bij de ombudsman aan.
De ombudsman stelt na onderzoek vast dat de 3 dagen waarop de metingen waren gepland door de betreffende horecaondernemer zijn aangewezen. Volgens de ondernemer zou er alleen op deze dagen sprake zijn van geluidsrelevante festiviteiten. De betrokkenheid van de ondernemer maakt naar het oordeel van de ombudsman het onderzoek niet onafhankelijk. Daarnaast is er maar op 1 dag daadwerkelijk gemeten, wat het onderzoek niet representatief maakt, maar ook niet conform de afspraak is. De ombudsman constateert dat de gemeente het doel van de geluidsmetingen uit het oog is verloren. Namelijk om vast te stellen of bij gebruik van het terras door groepen de geluidsnormen worden overschreden. De ombudsman concludeert in een rapport dat zij naar aanleiding van het klachtenonderzoek heeft opgesteld dat de gemeente daarmee niet luistert naar de burger en gemaakte afspraken niet voldoende nakomt.
Omdat de gemeente al tijdens het onderzoek van de ombudsman belooft om de komende maanden alsnog een aantal metingen te zullen laten uitvoeren, hoeft de ombudsman op dit punt geen aanbeveling meer te doen. Wel zal zij de nakoming van deze nieuwe afspraak met belangstelling volgen.

In reactie op het rapport van de ombudsman laat het college weten dat in juni, juli en augustus 2019 alsnog 3 geluidsmetingen zijn gedaan. De dagen voor deze metingen zijn gekozen uit een lijst van partijen (feesten) waarbij gebruik wordt gemaakt van het terras van het horecabedrijf. De gemeente heeft uit deze lijst de data gekozen met de meeste personen op het terras. Gedurende de metingen zijn geen overschrijdingen van het wettelijk toegestane geluidsniveau opgetreden.