U bent hier

Conclusie ombudsman verkeerd uitgelegd

19.1.045/Stadsontwikkeling 

Trefwoorden: informatieverstrekking, communicatie, interpretatie

Een man stelt dat de gemeente de conclusies van de ombudsman uit 2016 onjuist aanhaalt. Dit doet de gemeente in 2019 naar aanleiding van een bezwaarschrift van de man. Het bezwaarschrift is gericht tegen de afwijzing van het verzoek van de man aan de gemeente om de maximale drinkwatertemperatuur te handhaven. Dit in verband met een legionellabesmetting in de waterleiding in de Woonschepenhaven in de hete zomer van 2018.
De man heeft in 2016 bij de ombudsman een klacht ingediend dat de gemeente in strijd met de regels de waterleiding los op de bodem van de Woonschepenhaven heeft aangelegd. Hij maakte zich zorgen over de kwetsbaarheid van de waterleiding en het gevaar van besmetting van het drinkwater door beschadiging. De gemeente stelt nu in de bezwaarprocedure dat de ombudsman in haar klachtenonderzoek heeft geconcludeerd dat de waterleiding er veilig ligt.
De ombudsman bestudeert het verweerschrift van de gemeente waar de man naar verwijst. De gemeente stelt in het verweerschrift dat ‘de conclusie van de ombudsman is dat het drinkwatersysteem zoals dit is gerealiseerd op zichzelf voldoet aan de eisen’. Dit is echter niet wat de ombudsman naar aanleiding van haar onderzoek in 2016 heeft geconcludeerd. De conclusie van de ombudsman was dat ‘de gemeente naar haar oordeel inzichtelijk heeft uitgelegd dat het drinkwatersysteem zoals dat is gerealiseerd op zich voldoet aan de eisen’.
De ombudsman merkt daarbij op dat haar onderzoek van 2016 zich niet richtte op een mogelijke overschrijding van de temperatuur van het leidingwater. Het betrof de mogelijkheid van beschadiging van de waterleiding door normaal gebruik van het water in de Woonschepenhaven en het gevaar van besmetting door beschadigingen aan de leiding. Daarbij is het niet aan de ombudsman om te beoordelen of het drinkwatersysteem voldoet maar of de motivering en de informatievoorziening van de gemeente over de kwetsbaarheid van de aangelegde waterleiding behoorlijk is.