U bent hier

Bezoeker aangemeld, toch een boete

Een man beklaagt zich erover dat hij geen antwoord krijgt op zijn bezwaar tegen een ‘kennisgeving van een overtreding’. De overtreding gaat over de geparkeerde auto van een bezoeker van de man. Hij heeft de bezoeker netjes aangemeld en kan dit ook aantonen. Volgens de man klopt de kennisgeving niet en om die reden heeft hij hiertegen bij de gemeente bezwaar gemaakt via een klachtformulier. Behalve een ontvangstbevestiging dat hij binnen 6 weken wat zou horen, heeft de man niets meer vernomen. Uit de reactie van de gemeente blijkt dat tegen een kennisgeving geen bezwaar gemaakt kan worden. Bezwaar is pas mogelijk als het bezoek van de man van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) een zogenaamde naheffingsaanslag ontvangt. De man was met zijn bezwaar te vroeg. Zo’n prematuur bezwaarschrift hoeft niet inhoudelijk te worden behandeld. Natuurlijk moet de man daarvan wel netjes op de hoogte gesteld worden. De gemeente heeft het premature bezwaar echter niet naar het NBK doorgestuurd, wat normaal gesproken wel gebeurt. Daardoor heeft het NBK de man niet geïnformeerd. De man heeft echter ook geen informatie ontvangen van de afdeling Stadstoezicht waarnaar de gemeente de klacht (met prematuur bezwaar) ten onrechte heeft doorgestuurd. Op dit punt heeft de gemeente niet correct gehandeld. Uit de reactie van de gemeente maakt de ombudsman verder op dat zij dit erg vervelend vindt. Om die reden biedt de gemeente de man en zijn bezoek excuses en een bloemetje aan voor het ongemak. Dat is netjes. Inmiddels is tegen de naheffingsaanslag bezwaar gemaakt. Daardoor vond er (toch) een inhoudelijke behandeling plaats. Het bezwaar is ongegrond verklaard omdat het bezoek ‘te laat’ aangemeld bleek te zijn. Tegen een beslissing op bezwaar staat de mogelijkheid van beroep open. Hiermee is het onderzoek afgerond.