U bent hier

Aanmodderen

Een man heeft huishoudelijke hulp en individuele begeleiding nodig. Hij gaat eerst tevergeefs naar WIJ Haren, want hij krijgt te horen dat die “geen Wet maatschappelijke ondersteuning doet”. Ruim een half jaar later probeert de man het nogmaals en dan wordt zijn aanvraag wel in behandeling genomen. Als de man ruim 3 maanden later nog steeds wacht op een besluit gaat hij naar de ombudsman. Hij vertelt dat hij maar geen correct verslag ontvangt van het gesprek dat hij heeft gehad. Hij is zelfs overgestapt naar een ander WIJ-team, maar ook dan lukt het eerst niet om een correct verslag te ontvangen. De 6e versie is uiteindelijk wel goed en kan door de man ondertekend worden. Pas dan gaat de aanvraagprocedure lopen en zal de man binnen 2 weken een beschikking (moeten) ontvangen. De ombudsman laat weten dat de man bezwaar kan maken zodra hij zijn beschikking ontvangt. Hier is voor de ombudsman geen rol meer weggelegd. Omdat de gang van zaken laat zien, maar de man zelf ook aangeeft dat er behoefte is aan iemand die hem bijstaat, wijst de ombudsman hem op de mogelijkheid van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Die kan hem helpen bij zijn aanvraag en bij toekomstige gesprekken met WIJ. Op dat punt ziet de ombudsman ook een verantwoordelijkheid voor WIJ om cliënten uit eigen beweging op deze mogelijkheid te wijzen. De behandeling van de aanvraag van de man beoordeelt de ombudsman als niet voortvarend, waardoor de man lang in onzekerheid heeft gezeten over de voor hem noodzakelijke ondersteuning