U bent hier

Aanbod ingetrokken

Trefwoorden: verwachting

Een vrouw beklaagt zich erover dat de gemeente haar aanbod voor een coach heeft ingetrokken. Een WIJ-medewerker heeft aan de coach gevraagd om een offerte uit te brengen voor begeleiding en er heeft een klikgesprek plaatsgevonden. De vrouw was blij met de geboden hulp en het klikgesprek was positief. Maar de gemeente is van mening dat de vrouw gebruik kan maken van het reguliere begeleidingsaanbod (door WIJ) en dat er daarom geen externe coaching wordt aangeboden. Vanwege het vertrouwen van de vrouw in de coach begeleidt hij haar op dat moment op eigen kosten. Een aantal weken later wordt- nog tijdens het klachtonderzoek- duidelijk dat de vrouw de coaching heeft opgezegd. Daarmee komt het belang bij de klacht van de vrouw te vervallen. Verder constateert de ombudsman dat het al dan niet accepteren van een offerte valt onder de beleidsvrijheid van de gemeente. Hierover heeft de ombudsman geen oordeel. De gemeente laat in haar reactie nog wel weten dat zij een contactpersoon heeft benoemd voor de vrouw. En dat de gemeente kan onderzoeken of de vrouw een andere begeleider van WIJ kan krijgen. Als de vrouw dat wil, kan ze dat aan haar contactpersoon laten weten.