U bent hier

Aan het lijntje?

Trefwoorden: verwachting, klachtbehandeling

Een man is niet tevreden met de afhandeling van zijn klacht door de gemeente. Zijn klacht gaat erover dat de gemeente hem bij de behandeling van zijn aanvragen voor een vergunning in de afgelopen jaren steeds heeft voorgehouden dat er mogelijkheden waren. In plaats van aan te geven dat het niet kan wat hij wil, vraagt de gemeente steeds om nadere informatie. Hij voelt zich aan het lijntje gehouden.
De ombudsman bestudeert de stukken en ziet dat de gemeente de man heeft uitgelegd dat zij verplicht is om iedere vergunningaanvraag in behandeling te nemen zolang deze niet eerder is beoordeeld. Deze uitleg klopt. In de laatste vergunningaanvraag van ruim een jaar geleden wordt door de man een argument ingebracht dat nieuw is en niet eerder is behandeld. De ombudsman kan daarom volgen dat de gemeente ook deze aanvraag weer in behandeling heeft genomen. Dat de gemeente de man bij deze laatste vergunningaanvraag om nadere gegevens heeft gevraagd, is mede gezien het gevraagde en gelet op de wet naar het oordeel van de ombudsman dienstverlenend en daarmee netjes.
Daarbij merkt de ombudsman op dat bij een eventuele weigering van de vergunning de mogelijkheid bestaat om het ‘nieuwe’ argument in bezwaar en later in beroep bij de rechter te laten toetsen.

Over het bredere geheel geeft de man aan dat de verschillende procedures afzonderlijk misschien wel goed zijn doorlopen, maar dat het gaat om een proces van inmiddels 10 jaar. In dat kader vindt hij dat de gemeente hem in een veel eerder stadium had moeten melden dat zij nooit toestemming zal geven voor de gevraagde voorziening bij zijn bedrijf.
De ombudsman ziet in de stukken niet dat de gemeente zou hebben gezegd dat zij nooit toestemming zal geven. De gemeente kan dat ook alleen zeggen op basis van de regels zoals die op dat moment gelden. Omstandigheden kunnen in de toekomst zodanig veranderen dat er wel mogelijkheden zijn. Verder leest de ombudsman in de stukken dat de gemeente in 2011 al een brief heeft gestuurd waarin staat dat zij niet zal meewerken aan de gewenste voorziening. Natuurlijk gelet op de omstandigheden op dat moment. Iedere keer als de man met nieuwe feiten en omstandigheden komt, zal de gemeente weer moeten onderzoeken of er inderdaad sprake is van nieuwe gegevens en of die reden zijn om een ander besluit te nemen. Zoals dus ook is gebeurd met de laatste aanvraag van ruim een jaar eerder. Dat is niet onbehoorlijk, vindt de ombudsman.