U bent hier

3x geen scheepsrecht

Trefwoorden: kwijtschelding, dossier(vorming)

Een man beklaagt zich erover dat hij driemaal stukken heeft ingeleverd om kwijtschelding te krijgen, die echter steeds niet aankomen bij het NBK. De eerste 2x stuurde hij de stukken per post en de 3e keer via een toegestuurde e-mail. Van deze 3e keer heeft de man een schermprint. Tijdens het 3e telefoongesprek over deze stukken spreekt een medewerker van het NBK met de man af contact op te nemen over de, in zijn ogen, onterechte aanmaning die hij inmiddels heeft ontvangen. De man verneemt daarna echter niets meer en dat is de reden dat hij naar de ombudsman gaat.
De ombudsman stelt een onderzoek in. Daaruit blijkt de man inderdaad 3x gebeld heeft met het NBK en dat hem is uitgelegd welke stukken nodig zijn en dat hem is geadviseerd gebruik te maken van ‘mijnNBK’ om de stukken in te dienen. Uit de schermprint van de man ziet de ombudsman dat de man 7 bijlagen heeft gestuurd aan noreply@noordelijkbelastingkantoor.nl. Een noreply-adres is niet bedoeld om te antwoorden. Het woord ‘no reply’ betekent ‘niet antwoorden’. Het verkeerde e-mailadres is de reden dat de stukken de 3e keer (ook) niet door het NBK zijn ontvangen.
De ombudsman leest in de reactie van het NBK dat de man een nieuwe kwijtscheldingsaanvraag heeft gedaan. Ze vraagt aan het NBK of de benodigde stukken daarvoor inmiddels wel binnen zijn. Dat blijkt niet het geval. Daarom adviseert de ombudsman de man om de stukken langs te brengen bij het Noordelijk Belastingkantoor in Haren. Zij adviseert hem om dan wel een ontvangstbewijs te vragen.